Biuro rachunkowe Golden Kite
Strona główna / Oferta / Księgowość spółki komandytowej

Księgowość spółki komandytowej

Nasze biuro rachunkowe oferuje doradztwo i pomoc już na etapie zakładania działalności gospodarczej, w tym w formie spółki komandytowej. Procedury związane z rejestracją i poprzedzającą ją umową spółki nie kryją przed nami żadnych tajemnic. Podobnie jak prowadzenie księgowości spółki komandytowej.

Spółka komandytowa jako taka stanowi spółkę osobową, posiadającą zdolność do czynności prawnych, w której nieograniczona odpowiedzialność spoczywa na co najmniej jednym wspólniku i jednocześnie co najmniej jeden wspólnik posiada odpowiedzialność ograniczoną. Różny podział odpowiedzialności często idzie w parze z odmiennym kapitałem.

Nie tylko pełna księgowość dla spółki komandytowej

Formą księgowości spółki komandytowej regulowaną prawnie jest prowadzenie pełnej księgowości. Pociąga to za sobą konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sama zaś pełna księgowość to rozbudowany system działań księgowych, wymagających szczególnej precyzji w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych. Pełna księgowość spółki komandytowej to nie tylko obowiązek przedsiębiorstwa, ale też narzędzie do określania jej kondycji i podstawa do obliczania podatku.

Warto jednak pamiętać, że niektóre spółki komandytowe mogą sobie pozwolić na prowadzenie księgowości uproszczonej. Tego typu system skierowany jest zazwyczaj do małych i mikro przedsiębiorstw.

Księgowość uproszczona – dla kogo?

Spółka komandytowa może skorzystać z prawa do prowadzenia księgowości uproszczonej, gdy w danym roku podatkowym i roku go poprzedzającym, przedsiębiorstwo spełniło co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

  • przychody nieprzekraczające 3 milionów złotych netto,
  • suma aktywów na koniec roku nieprzekraczająca 1,5 miliona złotych,
  • średnie zatrudnienie w skali roku nieprzekraczające 10 osób.

Złożoność księgowości spółki komandytowej – jesteśmy w niej biegli

Złożoność systemu prowadzenia księgowości w spółce komandytowej to również kwestia rozliczeń podatkowych, czy system podwójnego zapisu.

Spółka komandytowa, prowadząc pełną księgowość, zobowiązana jest do podwójnego zapisu, co w praktyce oznacza ewidencjonowanie każdej transakcji (choćby najmniejszej) na co najmniej dwóch kontach bankowych. Rozliczenia podatkowe są natomiast prowadzone nie od całości spółki, a indywidualnie – od każdego wspólnika z osobna.

Biuro rachunkowe Golden Kite – najlepszy partner w biznesie

Nasze biuro księgowe wychodzi naprzeciw potrzebom każdej firmy, niezależnie od formy jej działalności. Nasze zasoby, doświadczenie i rzetelność świadczonych usług przekłada się na tworzenie idealnej przestrzeni do rozwoju firmy – również w formie spółki komandytowej.

Wszystko to generuje potrzebę niezawodnych usług księgowych, które oferuje biuro rachunkowe Golden Kite.