Biuro rachunkowe Golden Kite
Strona główna / Oferta / Księgowość spółki komandytowej

Księgowość spółki komandytowej

Nasze biuro rachunkowe oferuje doradztwo i pomoc już na etapie zakładania działalności gospodarczej, w tym w formie spółki komandytowej. Procedury związane z rejestracją i poprzedzającą ją umową spółki nie kryją przed nami żadnych tajemnic. Podobnie jak prowadzenie usługi – księgowość spółki komandytowej.

Spółka komandytowa jako taka stanowi spółkę osobową, posiadającą zdolność do czynności prawnych, w której nieograniczona odpowiedzialność spoczywa na co najmniej jednym wspólniku i jednocześnie co najmniej jeden wspólnik posiada odpowiedzialność ograniczoną. Różny podział odpowiedzialności często idzie w parze z odmiennym kapitałem.

Nie tylko pełna księgowość spółki komandytowej

Księgowość spółki komandytowej – jej formą regulowaną prawnie jest prowadzenie pełnej księgowości. Pociąga to za sobą konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sama zaś pełna księgowość to rozbudowany system działań księgowych, wymagających szczególnej precyzji w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych. Pełna księgowość spółki komandytowej to nie tylko obowiązek przedsiębiorstwa, ale też narzędzie do określania jej kondycji i podstawa do obliczania podatku.

Warto jednak pamiętać, że niektóre spółki komandytowe mogą sobie pozwolić na prowadzenie księgowości uproszczonej. Tego typu system skierowany jest zazwyczaj do małych i mikro przedsiębiorstw.

Księgowość uproszczona – dla kogo?

Spółka komandytowa może skorzystać z prawa do prowadzenia księgowości uproszczonej, gdy w danym roku podatkowym i roku go poprzedzającym, przedsiębiorstwo spełniło co najmniej dwa z trzech następujących warunków:

  • przychody nieprzekraczające 3 milionów złotych netto,
  • suma aktywów na koniec roku nieprzekraczająca 1,5 miliona złotych,
  • średnie zatrudnienie w skali roku nieprzekraczające 10 osób.

Księgowość spółki komandytowej i jej złożoność – jesteśmy w niej biegli

Złożoność systemu prowadzenia usługi księgowość w spółce komandytowej to również kwestia rozliczeń podatkowych, czy system podwójnego zapisu.

Spółka komandytowa, prowadząc pełną księgowość, zobowiązana jest do podwójnego zapisu, co w praktyce oznacza ewidencjonowanie każdej transakcji (choćby najmniejszej) na co najmniej dwóch kontach bankowych. Rozliczenia podatkowe są natomiast prowadzone nie od całości spółki, a indywidualnie – od każdego wspólnika z osobna.

Biuro rachunkowe Golden Kite – najlepszy partner w biznesie

Nasze biuro księgowe wychodzi naprzeciw potrzebom każdej firmy, niezależnie od formy jej działalności. Nasze zasoby, doświadczenie i rzetelność świadczonych usług przekłada się na tworzenie idealnej przestrzeni do rozwoju firmy – również w formie spółki komandytowej.

Wszystko to generuje potrzebę niezawodnych usług księgowych, które oferuje biuro rachunkowe Golden Kite.