Biuro rachunkowe Golden Kite
Strona główna / Oferta / Sprawozdania GUS

Sprawozdania GUS

Badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) określone są literą prawa na łamach Ustawy o statystyce publicznej. Dokument ten dotyczy metodologii badań statystycznych, reguluje ich zasady, wprowadza ustalenia organizacji, trybu przeprowadzania i sprawozdawczości.

Zakresy tematyczne, przedmiotowe i podmiotowe badań zostały nakreślone w dokumencie „Program badań statystycznych statystyki publicznej”. Na podstawie tych dokumentów sporządzane są sprawozdania GUS, które stanowią obowiązek każdego przedsiębiorcy, prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dobrze wykonany obowiązek – biuro rachunkowe Golden Kite

Specjaliści z biura rachunkowego Golden Kite doskonale wiedzą ile uciążliwych czynności musi wykonać przedsiębiorca, by spełnić obowiązek wobec Głównego Urzędu Statystycznego. I dlatego wychodzą naprzeciw każdemu Klientowi, oferując swe usługi w tym zakresie. Praktyczna wiedza, znajomość aktualnych przepisów prawnych oraz rzetelność w działaniu to przepis na sukces – sprawnie sporządzone i złożone sprawozdania GUS.

Sprawozdania GUS – Bielsko Biała

Z biurem rachunkowym Golden Kite dotrzymasz terminów i wykażesz się wzorową metodologią. Sporządzimy dla Twojej instytucji (tak przedsiębiorstwa, jak i organizacji pozarządowej) między innymi:

  • statystyczne sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe,
  • sprawozdanie o działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji    społecznych,
  • sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz   organizacji pracodawców.

Kto jest zobligowany do ich składania?

Ustawowym obowiązkiem składania sprawozdania GUS są wszystkie podmioty gospodarki narodowej:

  • osoby prawne,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • powołane do tego losowo podmioty.

Pominięcie złożenia sprawozdania jest karane!

Jak często należy składać sprawozdania GUS?

Częstotliwość składania sprawozdań do GUS jest względna, uzależniona od konkretnego przedsiębiorstwa – niektóre z nich, ze względu np. na liczbę pracowników lub formę prawną, mogą być zobowiązane do sprawozdawczości regularnie co miesiąc, kwartał lub rok. Bywa również tak, że
w ramach prowadzenia przez GUS określonego badania, firma może zostać wezwana do złożenia sprawozdania jako członek grupy reprezentatywnej.

Korzystając z usług biura rachunkowego Golden Kite zmora sprawozdań statystycznych po prostu przestanie Cię dotyczyć – przejmiemy wszystkie związane ze sprawozdaniami czynności, włącznie ze złożeniem dokumentów do GUS.