Biuro rachunkowe Golden Kite
Strona główna / Aktualności / Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych to pewnego rodzaju wsparcie finansowe dla osób, które utraciły pracę. Natomiast, nie zawsze przysługuje on każdej osobie nieposiadającej pracy.
Jest kilka zasad oraz warunków, które muszą zostać spełnione, żeby takie świadczenie uzyskać. Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, należy posiadać odpowiedni staż pracy oraz odprowadzać konieczne składki. Natomiast, wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy oraz specyfiki warunków zatrudnienia. Jest to więc zmienna kwota, dostosowana do indywidualnych doświadczeń zawodowych i historii zatrudnienia każdego wnioskodawcy.

Zasiłek dla bezrobotnych – podstawowe informacje

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, o które ubiegają się osoby bezrobotne. Wypłacany jest przez lokalne, powiatowe urzędy pracy. Aby otrzymać takie świadczenie, należy dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna oraz okazać niezbędną dokumentację. Dzięki postępowi technologicznemu można tego dokonać online lub bezpośrednio w swoim urzędzie pracy.
Przysługuje osobom, które przepracowały nie mniej niż 365 dni, otrzymując przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Kolejnym wymaganiem jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przez cały okres pracy. Warunek ten musi zostać zrealizowany w okresie 18 miesięcy przed przystąpieniem do rejestracji jako osoba bezrobotna. Są to podstawowe zasady, które muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o ten rodzaj zasiłku.
Każda praca musi zostać odpowiednio udokumentowana. Niezbędne w ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych, oprócz podstawowych dokumentów jest posiadanie wszystkich świadectw pracy. Wysokość tego świadczenia przede wszystkim uwarunkowana jest stażem pracy. Dlatego, tak ważne jest, aby odpowiednio archiwizować i pilnować swojej dokumentacji zawodowej. Na zasiłek dla bezrobotnych mają wpływ również indywidualne przypadki takie jak: pobieranie innych zasiłków czy rent.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przyznawane jest w głównej mierze na podstawie udokumentowanego stażu pracy. Zasiłek dla bezrobotnych może być przyznawany w trzech różnych wysokościach:

  • 80% podstawowej kwoty zasiłku (do 5 lat stażu)
  • 100% podstawowej kwoty zasiłku (5-20 lat stażu)
  • 120% podstawowej kwoty zasiłku (powyżej 20 lat stażu)

Zasiłek dla bezrobotnych może być przyznawany na okres 180 lub 365 dni. Wymiar czasowy, na jaki przyznawany jest ten zasiłek, zależy od wielu czynników. Należą do nich między innymi: stopa bezrobocia, łączny czas pracy oraz posiadanie dzieci. Jest to indywidualna kwestia, która rozpatrywana jest personalnie.

Przydatna wiedza dotycząca zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli przysługuje ci zarówno stypendium za szkolenia, jak i zasiłek dla bezrobotnych, masz możliwość wyboru, które świadczenie chcesz otrzymywać. Decyzja ta zależy od twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Możesz dokładnie rozważyć obie opcje, uwzględniając różnice w warunkach i kwotach świadczeń. Taka elastyczność pozwala ci dostosować wsparcie finansowe do aktualnej sytuacji życiowej oraz celów związanych z podnoszeniem kwalifikacji poprzez szkolenia

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany przez urząd w formie miesięcznej z dołu. W przypadku zasiłku za niepełny miesiąc kwota ta jest ustalana poprzez podzielenie przysługującej sumy zasiłku przez 30 dni, a następnie pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym okresie, za który przysługuje zasiłek.

Roszczenia dotyczące niewypłaconych kwot zasiłków przedawniają się po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym zostały one udostępnione do dyspozycji. Warto zauważyć, że konieczne jest skorzystanie z należnego zasiłku w określonym czasie, aby uniknąć utraty roszczeń.

Po zakończeniu okresu pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych urząd wystawia dokument PIT-11, który informuje o dochodach uzyskanych w wyniku otrzymywania zasiłku. Dokument ten jest istotny w celu prawidłowego rozliczenia podatkowego.

Zapraszamy do naszego biura, w którym pomożemy we wszelkich rozliczeniach.